Kontakt Informácie Personál

Viac o Sv. Vincent - rádiológia

Sv.Vincent – rádiológia, s.r.o. poskytuje zdravotnú starostlivosť v oblasti mamografie, ktorú vykonávame na digitálnom mamografie HOLOGIC SELENIA.

Sv.Vincnet – rádiológia, s.r.o. eviduje všetky mamografické vyšetrenia v systéme pre archiváciu a prehliadanie diagnostických medicínskych obrazov v zariadení PACs. Archivované dáta sú kedykoľvek k dispozícii pre pacientku i lekára.

Sv.Vincent – rádiológia, s.r.o. zabezpečuje v prevažnej miere preventívne prehliadky žien, ktoré sa opakujú každé dva roky.

Sv.Vincent- rádiológia, s.r.o., zabezpečuje diagnostické mamografické vyšetrenie.

Sv.Vincent-rádiológia, s.r.o., zabezpečuje predoperačné mamografické vyšetrenie.

Sv.Vincent – rádiológia, s.r.o. je schopná zabezpečiť vyšetrenie na mamografie ihneď, najneskôr do týždňa.

Sv.Vincent – rádiológia, s.r.o. v prípade akútneho vyšetrenia mamografie, vieme toto vyšetrenie zabezpečiť okamžite.

Sv.Vincent – rádiológia, s.r.o. po vyšetrení mamografie, ak lekár posúdi aj vyšetrenie sonografie, vieme toto vyšetrenie zabezpečiť okamžite.

Sv.Vincent – rádiológia, s.r.o., vykonáva duktografiu.

Sv.Vincent-rádiológia, s.r.o., zabezpečuje konzultačné služby – Onkologický ústav Sv.Alžbety, Bratislava

Sv.Vincent – rádiológia, s.r.o. zabezpečuje vyšetrenia poistencom všetkých poisťovni, aj samoplatcom a poistencom EU.
Kde nás nájdete
Sv. Vincent, rádiológia, s.r.o.
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

Mapa
Rýchly kontakt
046/540 75 57
info@sonomamo.sk

Objednajte sa
Sonografia, Mamografia
Poskytuje zdravotnú starostlivosť v ambulanciách v špecializačnom odbore rádiológia.