Kontakt Informácie Personál

MUDr. Beáta Úričová - Sv. Vincent - rádiológia

  • 1991 – LF UK v Prahe
  • 1997 – I. atestácia z rádiológie
  • 2016 – Absolvovanie odbornej stáže na II. rádiologickej klinike LF UK a OÚSA Bratislava
Prax: 1991 – 2005 NsP Bojnice

Absolvovala viacero kurzov, školení a kongresov.

Venuje sa najmä USG a mamografickým vyšetreniam, hodnoteniu rtg snímkov a mamodiagnostike.
Kde nás nájdete
Sv. Vincent, rádiológia, s.r.o.
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

Mapa
Rýchly kontakt
046/540 75 57
info@sonomamo.sk

Objednajte sa
Sonografia, Mamografia
Poskytuje zdravotnú starostlivosť v ambulanciách v špecializačnom odbore rádiológia.